Stationsstraat 2
2371 SH Roelofarendsveen

Postbus 165
2370 AD Roelofarendsveen

071 331 90 03
info@vrparchitecten.nl

BNA Gebouw van het Jaar 2013

Tags:

De Prijs

BNA Gebouw van het Jaar is sinds 2006 de prijs die de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) uitreikt voor het beste gerealiseerde werk van BNA-architecten. Doel van de prijs is het werk van BNA-bureaus en de meerwaarde van architectuur te tonen aan publiek, opdrachtgevers en vakgenoten.

Inzending

 

Verzamelkantoor Rabobank Groene Hart Noord

Plaats: Roelofarendsveen
Functie van het gebouw: kantoorgebouw
Naam van het architectenbureau: vrp architecten bna
Categorie: kantoorgebouw
Opdrachtgever: Rabobank Groene Hart Noord
Langs de snelweg A4 ,bij de afslag Roelofarendsveen is het nieuwe verzamelkantoor van de Rabobank Groene Hart Noord gebouwd.Na een besloten prijsvraag kreeg VRP architecten opdracht om een zeer duurzaam, transparant kantoorgebouw te realiseren. Een vestiging van de Rabobank als persoonlijke ontmoetingsplek.
Middels een integraal ontwerpproces, tussen opdrachtgever, adviseurs en ontwerper, dat gestructureerd werd via workshops, kon het programma van eisen vertaald worden naar de door de opdrachtgever gewenste eigen identiteit.De stedenbouwkundige positie van het gebouw is 2-ledig. Enerzijds is het gebouw een landmark aan de A4 en vormt het een poort naar de gemeente Kaag en Braassem. Anderzijds is het gebouw gelegen aan de provincialeweg die naar het centrum van het dorp Roelofarendsveen voert.De karakteristieke, sculpturale vorm van het gebouw is gebaseerd op een adequate stapeling van functies waarbij het plint, het publieke gedeelte dorpsgericht is en de kantoorverdiepingen, het lijf snelweg georiënteerd is. De gevels van het plint zijn geheel transparant en refereren aan de kassen in het omringende tuinbouw gebied.De gevel van de kantoorverdiepingen bestaat uit 3 onderdelen die samen een unieke combinatie vormen. De thermische binnenschil die per oriëntatie- richting een verschillend aantal dichte panelen bevat. De variërende spouw, tevens glazenwasserbalkon, die afhankelijk van de oriëntatie breder of smaller wordt en de 2e huid waarvan de openheid per oriëntatierichting varieert. Samen met de zonwerendheid van het glas is een bepalingsmethode ontwikkelt om de verschillende geveldelen te kunnen ontwerpen die voor een comfortabel binnenklimaat zorgen.In het interieur toont zich de visie van de opdrachtgever waarbij communicatie en ontmoeting centrale thema`s waren; de ruimtelijke organisatie van het programma van eisen werd op “verbinden door ontmoeten” gebaseerd. De openheid van de 2 atria zorgt voor verbindingen en zichtlijnen,daglicht dringt diep in het gebouw door. De onderste 3 verdiepingen bevatten de publieke ruimten zoals ontvangstruimte,spreekkamers ,seminarruimte en bedrijfsrestaurant. De bovengelegen 4 verdiepingen zijn kantoorlandschappen rondom het 2e atrium verbonden door slingerende trappen waardoor alle vloeren visueel met elkaar in verbinding staan.Het duurzame ambitieniveau werd verder vorm gegeven door slimme relatief eenvoudige bouwfysische principes zoals,warmte en koude opslag i.c.m. warmtepompen. Op de daken en aan de gevels zijn zonnepanelen geplaatst ten behoeve van elektriciteitsopwekking en zonwering. De vloeren zijn uitgevoerd als bubbledeck-vloeren en het dak is voorzien van mossedum. De aluminium puien en de vakwerkconstructie van de 2e huid bestaat uit 95% gerecycled aluminium.

Colofon

Bruto vloeroppervlak: 5400 m2 kantoor + 4100 m2 parkeren
Bouwperiode: 2010-2012
Naam van de gebruiker: Rabobank Groene Hart Noord
Datum van ingebruikname: 01-11-2012
Naam van het architectenbureau: vrp architecten bna
Naam (of namen) van de projectarchitect: Willem Joosten; Martijn Vonck
Overige projectteamleden: Jaap Tanis; Leen Verheul; Marco van Elk
Relevante adviseurs: DGMR Arnhem; Pieters Bouwtechniek Haarlem; Innax Installatieadviseurs Breda
Aannemer: Vink Bouw Nieuwkoop
Fotograaf: Luuk Kramer